Lắp đặt hệ thống máy lạnh tại chuỗi Cafe EFOC

Dịch vụ chúng tôi thực hiện

  • Nội dung: Lắp đặt và vệ sinh hệ thống máy lạnh của các cửa hàng của EFFOC Coffee tại TP. HCM
  • Thời gian: Định kỳ 6 tháng tại các cửa hàng Coffee tại TP. HCM
  • Website: http://www.effoc.vn/

Leave Comments

0906399976
0906399976